Gras

G.R.A.S., een project in de buurt Vlotgraslaan-Donk in Dendermonde


Manoeuvre-collectief mur-mur : Elien Ronse, Turid Sintobin, Ianka Wauters, Inia De Jonge, Laura Caroen en Chris Rotsaert


Met dank aan de buurtbewoners, Marlies en Pieter (Uit de marge), Jirka (Samenlevingsopbouw Oost- Vlaanderen) en SM De Volkswoningen, dienst groenbeleid en landbouw Dendermonde in het het kader van het ‘Buurt aan Zet-project’